Germanske språk

Språk

Nord, nord, lenger nord
Når det kontinentale Europa ble for lite på grunn av den stadig voksende befolkningen, begynte folk å trekke seg nordover. Fra sentrale Europa gikk turen via det vi i dag kaller for Danmark og den svenske regionen Skåne, opp til de norske fjordene og de svenske slettene. På grunn av de store avstandene og den vanskelige fremkommeligheten delte de seg raskt i ulike dialekter og disse dialektene ble senere til distinkte språk. Nordmenn og svensker forstår hverandre godt, de færreste har problemer med å handle i Svinesund eller forstå den svenske servitøren på puben. Dansk er et større problem, mest på grunn av annerledes uttale, og tysk må man lære seg på skolen for å oppfatte rett. Det er synd at vi deles opp på denne måten, men mennesket ser seg sjelden tilbake på slike ting. Over tidens løp vil alle språk utvikle seg forskjellig, akkurat som ulike bydeler har sine slangord og uttrykk. Etter hvert fikk de germanske språkene presset Skandinavias urbefolkning (samene) helt opp til Kolahalvøya og Finnmark – på den ene siden. På den andre siden, helt vest i Europa, begynte engelskmennene (på den tiden kalt angelsaksere) erobringen av Britannia. Her ble kelterne (dagens skotter, irer og walisere) tilintetgjort i stor grad. Ja, det ligger noe mektig i det germanske folk – vikingene er enda et bevis.Germanske språk 2

 

Norsk – en blanding av engelsk og dansk
Selv om utallige gamle norske dialekter fortsatt lever i beste velgående, er det bokmål, eller dens østlandske variant, som er den dominerende i Norge. Bokmål i seg selv er mer eller mindre identisk det danske språket, kun med enkelte ubetydelige forskjeller. Enhver nordmann kan enkelt lese dansk, og omvendt. Svensk derimot har en noe annerledes struktur og andre ord enn norsk, men vi har bodd side om side såpass lenge at man har lært det meste man trenger ved en eventuell misforståelse. På grunn av den lange Vestkysten, har Norge også vært under konstant innflytelse fra England – det var dit vi dro for å kjøpe klær, kjøpe gull, prøve biler og gjerne ta utdanning om man hadde råd til de fasjonable universitetene. Derfor kan man gjerne påstå at norsk språk er forholdsvis lett for engelskmenn å lære på grunn av språklige likheter, hvis de nå endelig bestemmer seg for å lære andre språk.

 

Halve verden
Nesten en halv milliard mennesker har engelsk som morsmål her i verden – USA som det mest tallrike av dem alle. Afrikaans, som snakkes i Sør-Afrika, er forresten også et germansk språk med røtter fra nederlandsk. Australia, på den andre siden av kloden, bruker også engelsk. Dermed finner man germanske språk på kryss og tvers av kloden.