Samisk

Det finnes flere varianter av det samiske språk, men felles for de alle er at de er karakterisert som truede språk. Noen varianter er helt utdødd, som umesamisk, pitesamisk og […]