Språkdyktige oversettere

Språk

Oversettelser som inntekt
Er man flink med språk, kan det lett bli en solid inntektskilde. Hundretusener av mennesker jobber som oversettere, verden rundt. Språk er nøkkelen til verdensfreden, sier lingvister – slik at det går smertefritt å kjøpe gull og grønne skoger uansett hvor i verden man er. Hadde vi bare kunnet snakke med hverandre, ville vi nok løst de aller fleste problemer. Men når en språkbarriere dukker opp, blir man nødt til å forholde seg til kroppsspråk og utseende, noe som lett kan bedømmes helt feil når man er fra ulike kulturer. Hvis ingen tolk hadde forklart de første europeerne i Thailand at de ikke bør snu ryggen til Buddha når de besøker et tempel, hadde nok mange vanskelige situasjoner oppstått. Oversettere er alltid ettertraktet, i hvert fall om man snakker en kombinasjon av språk fra ulike språkgrupper.

 

Erfaring og rykte sier alt
Kan du to-tre språk flytende og vil tjene penger på oversettelser, må du være forberedt på å starte med minimale inntekter. Det er selvfølgelig en mulighet å ta høyere utdanning i lingvistikk eller lange translatørkurs for å ha noe å skryte av fra start, men én statlig translatøreksamen er mer enn nok til å begynne med. Resten er avhengig av deg. Du må bevise for kundene og for deg selv først og fremst at du har det som kreves. Det er ikke nok at du snakker språkene, du må ha ordforrådet og du må kunne uttrykkene. Det blir ikke bare fotball og sport du får oversette, det kan være tekniske dokumenter eller vanskelige spesialiseringer du har null peiling på. Kundene vil bevare teksten så godt som mulig, og med overfloden av frilansende oversettere presses inntektene ned til nivåer det er vanskelig å leve for i Norge.

Foreign languages learn and translate education concept

 

Flere kombinasjoner, høyere pris
Er du nordmann, bør du lære deg et romansk språk i tillegg til engelsk – eller et slavisk språk om du vil utforske mulighetene i øst. Spansk er rimelig enkelt å lære, og det er alltid behov for spansktalende nordmenn i det populære ferielandet Spania. Spansk snakkes samtidig i store deler av Sør- og Mellom-Amerika, en region i rask utvikling. Russisk snakkes av to hundre millioner mennesker, og forstås av enda flere. Med den store aktiviteten mellom Norge og Russland ved grensen i nord, er det alltid behov for oversettere.