Språk, mat og kultur

Okategoriserade

Snakking og språkforståelse er noe vi starter med i våre tidligste år. Babbel og lyder er fascinerende selv om det i begynnelsen er nokså uforståelige lyder. Utvidelse av ordforråd og uforståelige lyder er noe som vokser med oss. Hjernen er magisk og språk er en av hjernens kommunikasjonsveier.

Tale, ord, språk og kommunikasjon

Skolegang eksponerer oss til eget språk og andre lands språk. Vi lærer ulike språk fortere som barn, men å være eldre er ingen hindring for å lære nytt språk. Språkkurs holdes av atskillige undervisningssteder som kurs, sertifiseringer, skoler og internett. Tilbudene er mange og tilgjengeligheten er stor. Noen lærer best på egenhånd, mens andre trenger mer undervisningshjelp fra kurs og skoler. God grunnleggende språktrening får du allerede i fra barneskolen og opp gjennom årene. Kurs utenfor skolen er hvis du ønsker mer læring.

Internett, språk og kultur

På mobiltelefonen er mye læring tilgjengelig med få tastetrykk. Skaff deg en flott mobilholder til bil og lytt til gloser og betydninger mens du kjører og likevel er i bilen. Gøy  effektiv læring gjør bilkjøring effektiv. For mange er den beste måten å lære et språk på å bo i landet hvor språket er det nasjonale aksepterte språket. Slik lærer du bedre kulturen og levemåten. Det er lett å ta til seg språk og kultur når du lever midt oppi det og omgås menneskene hele tiden.

Språk er viktig siden dette er det største vi har for kommunikasjon med alle rundt oss. Språklige samtaler gjør livet fullere og enklere for alle.