Viktigheten av idiomer og nyanser i oversettelser

Okategoriserade

I dag blir det mer og mer vanlig å benytte hjelpemidler, som Google Translate, til oversettelser mellom ulike språk. I mange tilfeller kan dette være fornuftig, men det er ekstremt viktig å være klar over begrensningene som enn så lenge følger med bruken av maskinell oversetting.

Mange prosesser i samfunnet skjer nå på nett, helt uten menneskelig innblanding. Uansett om det handler om å kjøpe noe, eller låne penger fra tjenester som Centum, er det selvfølgelig mange situasjoner der det helt enkelt ikke er nødvendig med menneskelig vurdering av det som skjer. Det samme kan ikke sies om det å oversette tekst fra et språk til et annet.

Viktigheten av idiomer i et språk

Idiomer er uttrykk som finnes i et språk, som betyr noe helt annet enn det du bare kan lese ut av ordene. På norsk er noen eksempler «å gjøre noen en bjørnetjeneste» og «vi kjenner lusa på gangen». Dette er uttrykk som ofte mistolkes, selv av nordmenn.

Det første idiomet, «å gjøre noen en bjørnetjeneste», betyr å gjøre noe som er godt tenkt men som ender opp med en ulykke. Det andre idiomet, «vi kjenner lusa på gangen», handler om å gjenkjenne en handling som noe typisk for den eller de som gjør det. Denne type uttrykk er ekstremt vanskelige å oversette til andre språk, uten å finne et helt annet uttrykk og velge det.

Risikoen ved å oversette ord for ord

Maskinelle oversettere som Google Translate oversetter i stor grad en tekst ord for ord. Modellene blir selvfølgelig mer avanserte for hver dag som går, og enklere endringer i ordrekkefølge og oppbygging av setninger kan gjøres. Foreløpig er det dog få eller ingen modeller som kan håndtere komplekse konsepter som idiomer.

Det som kan skje ved oversetting ord for ord er:

  • Teksten fremstår som rar eller uten mening i den oversatte teksten. Hvis du for eksempel oversetter «å gjøre noen en bjørnetjeneste» til engelsk, eller et tilsvarende idiom på engelsk til norsk, vil det fremstå som svært rart.
  • Lesere gjennomskuer hva som har skjedd, og forstår at det for eksempel er en engelsk tekst som er oversatt uten noe særlig menneskelig innblanding. Dette er særlig relevant i land der mange innbyggere forstår både engelsk og det lokale språket godt, som i Norge.

Samlet vil dette medføre at teksten fremstår som lite troverdig, noe som kan være svært alvorlig i mange sammenhenger.

Oversetterens frihet

Gitt disse utfordringene, bare innenfor et så begrenset felt som idiomer, er det lett å forstå hvorfor oversettere må tillates å ta seg ganske store friheter hva gjelder å skrive om tekster relativt mye, så lenge som selve innholdet og meningen i teksten videreføres så mye som mulig fra originalteksten.