Kunsten å oversette

Okategoriserade

Språk er noe av det som virkelig har muliggjort for mennesket å bygge opp den posisjon vi har i dag, der vi er overlegne alle andre livsformer på jorden. Vi skulle aldri kunne utføre noen av de fantastiske prosessene som foregår rundt oss i samfunnet hver dag, uten et felles språk.

Det betyr dessuten at oversettelser mellom ulike språk, er ekstremt viktig. Det er gjort noen få forsøk på å etablere et verdensspråk, som esperanto, men det har ikke lyktes og det nærmeste vi kommer et felles språk i dag er engelsk. Men alle kan ikke lese og snakke engelsk, og en verden med bare et språk hadde vært en fattigere verden. Samtidig stiller mangfoldet av ulike språk krav til gode oversettelser.

Hva må til for å gjøre en god oversettelse?

For oversetter med allergi, er kanskje sesongen med pollen en flott tid å virkelig benytte mye tid på å sitte innendørs og gjøre skikkelig gode oversettelser. Forutsatt at det finnes et bra renseanlegg som gjør at det ikke er like mye pollen inn, da.

Det en menneskelig oversetter gjør er ikke å oversette ord for ord, men å lese og forstå innholdet i en tekst, for å så lage sin egen beskrivelse av betydningen av teksten på sitt eget språk. Samtidig må selvfølgelig tone og følelser beholdes i språket.

Hvorfor er det så vanskelig for datamaskiner å oversette?

Datamaskiner er fortsatt ikke kjempeflinke til å oversette. Det er ikke lenge siden Google Transalte begynte å lære seg å oversette hele setninger, og resultatet er fortsatt langt fra perfekt. Spesielt for uvanlige språk som norsk er det ikke alltid at resultater fra en automatisk oversettelse gir mening.

Hovedårsaken til at det er vanskelig å få et godt automatisk resultat, er at en datamaskin ikke har de samme evnene som et menneske til å tolke og finne sammenhenger i tekst. Det å for eksempel lese og forstå et ordtak på et språk, for å så konvertere det til sin betydning og uttrykke det i et annet språk er ikke lett. Når en datamaskin prøver å gjøre dette risikerer vi å få en oversettelse som er ord for ord, og kanskje ikke gir noe som helst mening i sin oversatte form.

Hvordan skal automatisk oversettelser bli bedre?

Store selskaper som Google, Apple og Microsoft jobber hardt med å finne svaret på hvordan automatiske oversettelser skal bli like gode som de som et menneske. For å få til dette prøver de store selskapene både å benytte seg av ekstremt store datamengder, for å finne mønster og sammenheng, og kunstig intelligens. Hvis en maskin skal klare å oversette tekst på en god måte må den kunne gjenskape et menneskes hele tankeprosess.