Arbeide som oversetter

Okategoriserade

I et stadig mer digitalisert og nytenkende arbeidsmarked, handler det om å være kreativ i hvordan man jobber. I dag arbeider flere og flere over nett, og mange av de tradisjonelle arbeidsplassene vi kjenner til, eksisterer ikke lenger eller er på vei ut av markedet. Samtidig blir verden og samfunnet vi lever i stadig mer globalisert og det blir ”kortere og kortere vei” mellom landene. Dette gjør at blant annet hvordan vi tenker på språk endrer seg. Der vi før klarte oss med norsk og helt grunnleggende engelsk-ferdigheter, stilles det i krav større og større krav til gode språkkunnskaper. Dette gjelder både privat og i arbeidssammenheng. I denne artikkelen ser vi nærmere på det å arbeide som oversetter mellom ulike språk.

Bli ansatt som oversetter

Den tryggeste måten å arbeide på, er nok fortsatt å være fast ansatt. Da tjener man opp feriepenger, pensjon og andre sosiale rettigheter. Hvis man skal arbeide som oversetter er nok dette den ideelle arbeidsformen, men det kommer selvfølgelig litt an på hvilken livssituasjon man er i. Det finnes mange arbeidsplasser man kan bli ansatt som en som skal

oversette mellom ulike språk, blant annet hos en ambassade eller som tolk på en skole.

Arbeide frilans som oversetter

En annen, og mer fri, mulighet, er å arbeide som frilans oversetter. Det vil si at du registrerer et foretak, gjerne et ENK, og tilbyr oversettelsestjenester i de språkene du behersker. For å lykkes med dette er man avhengig av å markedsføre seg for å få oppdrag. Det kan man enten gjøre ved å lage sin egen nettside for foretaket sitt, registrere seg på ulike frilanssider eller gjennom å snakke med de riktige personene for deretter å skape et navn for seg selv. Å arbeide frilans er, som nevnt, friere og man styrer sin egen arbeidsdag på en helt annen måte enn hvis man er ansatt i en bedrift.