Et stilig språktre på veggen

Språk

Språket er vår måte å kommunisere med hverandre på. Små barn lærer et språk allerede i de første leveårene, og de lærer det like naturlig som de tar de første skrittene. Et språktre på veggen med store fine bokstaver gjør læringen til en lek! Det finnes mange teorier om hvor språket oppstod, men de fleste er enige om at vi opprinnelig kommer fra Afrika, med eller uten språk. Det er mye som tyder på at neandertalerne hadde en taleevne, men ingen har klart å spore noe språk lenger tilbake enn 9000 år. Ettersom et språk forandrer seg fort, blir det vanskelig å spore. Forskere er derimot sikre på et språket stammer fra de samme forfedrene.

Språket kan brukes til så mangt

PrintSpråk er interessant, og språk kan være veldig dekorativt. Når vi henger opp bokstaver og små ord på veggen sier vi noe om oss selv. Vi sender et budskap gjennom et fotolerret vi pryder veggene med, som forteller noe om hva vi liker og hvem vi er. Bokstavene LOVE og HOME kommuniserer, og vi bruker språket til å fortelle at vi elsker hjemmet vårt. Språk er både spennende og litt av et mysterium, siden vi ikke vet så mye om opprinnelsen. Det er en stor likhet mellom europeiske og indiske ord, og det betyr at fleste språkene som snakkes i Europa, stammer fra det indoeuropeiske språket. De fleste land i Europa bruker det latinske alfabetet. Latin er et utdødd språk som stort sett bare brukes innen medisin, men alle steder i verden hvor det latinske alfabetet brukes er direkte etterfølgere av språket. Noen latinske ord holder seg og betyr det samme i alle europeiske språk, som for eksempel universitet, som de først begynte å bruke i Romerriket.

Et viktig verktøy

Språket vårt er det viktigste verkøyet vi har når vi kommuniserer og prøver å forstå hverandre. Det er det viktigste faget i skolen, og veldig nyttig når vi er ute og reiser. Alfabetet og språket vårt er romersk, men tallene vi bruker stammer fra araberne. Tall og matematikk er en stor del av dagligspråket vårt, og det hadde vært vanskelig å uttrykke seg uten. For lenge siden var araberne best i matematikk og geometri, og deres måte å skrive tall på, overtok for de romerske tallene. Selv om mange språk er i slekt med hverandre og hører til den samme språkfamilien, trenger de ikke ligne på hverandre. Land kan være naboer og ha samme urspråk, men ikke forstå hverandre i det hele tatt. Det indoeuropeiske språket, hvor også norsk hører til, er en familie med hundrevis av forskjellige språk. Finsk og norsk er et godt eksempel hvor språket ikke har noen likheter. Norsk ligner mer på språket som brukes i India enn det de bruker i Finland. Det er fordi Finland hører til den finsk-ugriske familien.